Bấm giấy nhỏ (số 10)

25.000₫
Giá gốc: 
27.500₫
Giao hàng: 
Toàn quốc
Bảo hành: 
Không bảo hành